Nesten

Heeft u interesse in een pup van onze kennel, neem dan contact met ons op via het puppy formulier


Dewi Danu - Bewaking

Dísa - Speuren

Dante - Huishond, Agility

Darwin - KNPV, Speuren/Detectie

Dickens - Bewaking

Dazzler - Beveiliging 

Domino - Speuren/Detectie

Diti - Huishond

Dormé - IGP

Delphi - Huishond, Waterwerk

D-nest 4 - februari 2023

Mythical Force's Aphrodite x Paxx from Marrax Place

3 reutjes en 7 teefjes.


Callisto - Huishond

Chaka Khan - Huishond

Cher - IGP

Comet - Speuren

Charmed - Speuren

Calypso - IGP

Cleopatra - Terrein bewaking

Calamity Jane - Huishond

Catha - Huishond

Chewbacca - IGP

Chaos - IGP

C-nest 27 - september 2021

Mythical Force's Aphrodite x Paxx from Marrax Place

2 reutjes en 9 teefjes.


Beowulf - Huishond

Brego - IGP

Buffy - IGP

Bombur - Huishond

Binx - Huishond

B-nest - 4 april 2021

Dutch Working Mailinois Ciara x Paxx from Marrax Place

4 reutjes 1 teefje


Apollo - Speuren

Ares - Huishond

Azriël - IGP

Astra - IGP

Alf - Militaire Politiehond

Asteria - IGP

Aphrodite - IGP

Andromeda - IGP/Huishond

Anakin - IGP

Nestplanning

A-Nest - 2 juni 2019

Dutch Working Mailinois Ciara x Linck van het Grootwezenland

5 reutjes en 4 teefjes.